BATERİ

İZMİT SANAT MERKEZİ

Ritim duygusunu ortaya çıkarmakla başlayan bateri eğitimi temel notalı vuruş teknikleri, ritimler üzerinde bilek açma egzersizleri ile sürer ve notayla parçaların çalınması, öğrenme ve daha profesyonel parçaların çalışılması olarak devam eder.

Bateri eğitimi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak ve dünyanın bir numaralı uluslararası belgelendirme sistemi olarak kabul edilen Trinity College London’ın temellerine dayanarak, pedagojik olarak da kendilerini geliştirmiş, profesyonel ve konservatuvar mezunu, akademisyen eğitmenlerimiz tarafından verilir.

Öğrencilerimiz birebir bateri eğitiminin yanı sıra yaş ve seviyelerine göre oluşturulan gruplarda solfej eğitimi de alırlar.

- Eğitmenlerce uygunluğuna karar verilen 6 yaş ve üstü herkes

- Bir aerobik egzersizi gibi kalp hızı ve kan akışını hızlandırır.

- Bateri çalma sürecinde sağ ve sol beyin çalışır. Bu iki beyin lobu duygular, anlayış, bütünleşme, kesinlik, inanç ve gerçekçilik algısı üretir.

- Yorgunluk, depresyon, hipertansiyon vb birçok hastalığın tedavisinde de bateri olumlu kazanımlar sağlar.

- Yaş ve seviyelere göre oluşturulan 15’er kişilik gruplarda eğitim verilir.

- Bateri hem solo hem de bir eşlik enstrümanı olduğundan, solo çalışmaların yanı sıra grup (orkestra) çalışmaları da yapılır.

- Bateri eğitiminde solfej zorunludur. Müzik eğitiminin en temel edinimi nota okuryazarlığıdır. Müzik eğitimi almış bir kişinin solfej (nota çözümleyebilme, okuyabilme ve seslendirebilme) yetisine sahip olması gerekir.

- Ritim duygusu zamanla gelişse bile nota ile vuruşlar bu süreci hızlandıracaktır.

- Hazırlık evresinden sonra hem bateri hem de solfej eğitimini 4 yıl boyunca devam şartlarına uygun olarak tamamlayan 8 yaş üstü öğrencilerimiz, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri gözetiminde yapılan kurs bitirme sınavları sonucunda mezun olmaya hak kazanırlar.

- Uluslararası akreditasyona sahip Trinity sınavlarında 8. Grade’i tamamlayan öğrencilerimiz teori sınavında da başarı göstermeleri durumunda Trinity diploması sahibi olabilmektedir. Ayrıca her yıl İngiltere’den gelen komisyon gözetiminde yapılan derece sınavlarında başarı gösteren öğrencilerimize derece sertifikaları da verilmektedir.

- Alınan diploma ve sertifikalar akademik ve mesleki kariyer olarak kişilere büyük artılar sağlar. Bu belgelerle öğrencilerimiz müzik öğretmeni olabilme şansına sahip olurlar.

Ayrıca;

Müzik dinlemek ve eğitim alarak icra etmek öncelikle yaratıcı, estetik ve ritmik duygunun yanı sıra disiplinli ve yapıcı bir düşünme kapasitesi oluşturur. Dolayısıyla kişinin kendini ifade etme, daha iyi iletişim kurabilme yeteneğini geliştirir. Öğrenmekte güçlük çeken bireylerin, sıkıntı ve stresini azaltması yine müzikle sağlanabilir. Konsantrasyon ve dikkat süresi de uzar çünkü nörolojik ve psikolojik dengeyi sağlamaktaki etkisi azımsanmayacak kadar fazladır. Bilimsel çalışmalar göstermiştir ki mekanik bir eylem olan enstrüman çalmak sayısal hafızanın gelişiminde de çok ciddi rol oynar. Kısacası, doğru zamanda, doğru kişilerden, doğru yöntem ve enstrümanlarla müzik eğitimi alan istekli kişi için tüm bu kazanımlar kişisel gelişime ivme kazandırarak, onların geleceklerine pencere açar ve yön verir.

- Haftada 1 gün 1 ders bateri eğitimi

- Haftada 1 gün 1 ders grup halinde zorunlu solfej eğitimi

- Solfej eğitimi ilkokul 2. sınıf itibariyle verilmektedir.