ŞAN VE POPÜLER SAHNE ŞARKICILIĞI

İZMİT SANAT MERKEZİ

Şan dersleri, doğru nefes alma, ses tonunu ve genişliğini en verimli biçimde kullanma, artikülasyon (temel diksiyon), ses elemanlarını tanıma ve doğru kullanma, vücut potansiyelini tanıma, işitme, ezgi tekrar etme, temel ses ve nota bilgisi, ses egzersizleri, vokal egzersizlerini içerir. Tüm bunlar doğru yapıldığında doğru şarkı söylemek de beraberinde gelir.

Şan dersinde nota eğitimi de verilir.

- Şarkı söylemeyi seven, 16 yaş üstü herkes

- Ergenlik dönemi ile değişen hormonal ve kimyasal sistemin yetişkinliğe hazırlığı esnasında çocukluk sesinden kurtulurken sesin oturduğu dönem olması nedeniyle şan derslerine ve ses eğitimine başlamak için en ideal yaş 16’dır.

- 16 yaş öncesi, doğru şarkı söyleme adına, 10 yaş itibarı ile ses tellerini zorlamadan hobi amaçlı popüler sahne şarkıcılığı eğitimi almak mümkündür.

- Eğitim sonunda, kişinin daha önce kullanmadığı ses register’larını (ses enstrümanı) kullanılır hale geleceğinden ses özelliklerinde belirgin bir farklılık olur.

- Şan eğitimi hiç kimseye sahip olmadığı ses aralıklarını kullanmayı vaad etmez. Bu anlamda şan eğitimi kişiye kendi sınırlarını ve potansiyelini gösterip buna göre davranmasını sağlar.

- Şan derslerimize katılan öğrencilerimiz konserlerimizde sahne almakta, kuracağımız orkestralara solist olarak yerleştirilmektedir.

- Eğitimli bir ses, hitabet konusunda da önemli bir yol kat eder. Doğru nefes ve artikülasyonla hem etkili bir konuşma yapılabilir hem de doğru perdeleri kullanarak ses kayıplarına engel olunabilir. Bu nedenle topluluğa konuşma yapılırken, uzun süreli ses etkinliklerinde sesin verimini korumak eğitimli kişiler için hiç de zor değildir.

Ayrıca;

Müzik dinlemek ve eğitim alarak icra etmek öncelikle yaratıcı, estetik ve ritmik duygunun yanı sıra disiplinli ve yapıcı bir düşünme kapasitesi oluşturur. Dolayısıyla kişinin kendini ifade etme, daha iyi iletişim kurabilme yeteneğini geliştirir. Öğrenmekte güçlük çeken bireylerin, sıkıntı ve stresini azaltması yine müzikle sağlanabilir. Konsantrasyon ve dikkat süresi de uzar çünkü nörolojik ve psikolojik dengeyi sağlamaktaki etkisi azımsanmayacak kadar fazladır. Bilimsel çalışmalar göstermiştir ki müzik icra etmek sayısal hafızanın gelişiminde de çok ciddi rol oynar. Kısacası, doğru zamanda, doğru kişilerden, doğru yöntem ve enstrümanlarla müzik eğitimi alan istekli kişi için tüm bu kazanımlar kişisel gelişime ivme kazandırarak, onların geleceklerine pencere açar ve yön verir.

- En az 32 hafta, haftada 1 gün