YAN FLÜT

İZMİT SANAT MERKEZİ

Batı müziğinde en çok kullanılan flüt cinsi olan yan flüt, orkestraların ve bandoların önemli bir melodi çalgısıdır.

Çalışmalar, başlangıçta 15 dakika çalışma, 15 dakika ara olmak üzere günde 2 saati geçmemeli ancak dersler ilerledikçe çalışma süreleri de arttırılmalıdır. Sürekli çalışmak zararlı olduğu gibi derslerin en ileri noktasında bile günde dört saati aşmak doğru değildir. Çalışmaların biçimsel denetimi için ayna karşısında yapılması gerekir. Yemekten sonra çalışma yapılmaması da sağlık açısından zorunludur.

Yan Flüt eğitimi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak ve dünyanın bir numaralı uluslararası belgelendirme sistemi olarak kabul edilen Trinity College London’ın temellerine dayanarak, pedagojik olarak da kendilerini geliştirmiş, profesyonel ve konservatuvar mezunu, akademisyen eğitmenlerimiz tarafından verilir.

Öğrencilerimiz birebir yan flüt eğitiminin yanı sıra yaş ve seviyelerine göre oluşturulan gruplarda solfej eğitimi de alırlar.

- Eğitmenlerce uygunluğuna karar verilen 8-9 yaş ve üstü herkes

- Yaş ve seviyelere göre oluşturulan 15’er kişilik gruplarda eğitim verilir.

- Yan flüt eğitiminde solfej zorunludur. Müzik eğitiminin en temel edinimi nota okuryazarlığıdır. Müzik eğitimi almış bir kişinin solfej (nota çözümleyebilme, okuyabilme ve seslendirebilme) yetisine sahip olması gerekir.

- Hazırlık evresinden sonra hem yan flüt hem de solfej eğitimini 4 yıl boyunca devam şartlarına uygun olarak tamamlayan 8 yaş üstü öğrencilerimiz, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri gözetiminde yapılan kurs bitirme sınavları sonucunda mezun olmaya hak kazanırlar.

- Uluslararası akreditasyona sahip Trinity sınavlarında 8. Grade’i tamamlayan öğrencilerimiz teori sınavında da başarı göstermeleri durumunda Trinity diploması sahibi olabilmektedir. Ayrıca her yıl İngiltere’den gelen komisyon gözetiminde yapılan derece sınavlarında başarı gösteren öğrencilerimize derece sertifikaları da verilmektedir.

- Alınan diploma ve sertifikalar akademik ve mesleki kariyer olarak kişilere büyük artılar sağlar. Bu belgelerle öğrencilerimiz müzik öğretmeni olabilme şansına sahip olurlar.

Ayrıca;

Müzik dinlemek ve eğitim alarak icra etmek öncelikle yaratıcı, estetik ve ritmik duygunun yanı sıra disiplinli ve yapıcı bir düşünme kapasitesi oluşturur. Dolayısıyla kişinin kendini ifade etme, daha iyi iletişim kurabilme yeteneğini geliştirir. Öğrenmekte güçlük çeken bireylerin, sıkıntı ve stresini azaltması yine müzikle sağlanabilir. Konsantrasyon ve dikkat süresi de uzar çünkü nörolojik ve psikolojik dengeyi sağlamaktaki etkisi azımsanmayacak kadar fazladır. Bilimsel çalışmalar göstermiştir ki mekanik bir eylem olan enstrüman çalmak sayısal hafızanın gelişiminde de çok ciddi rol oynar. Kısacası, doğru zamanda, doğru kişilerden, doğru yöntem ve enstrümanlarla müzik eğitimi alan istekli kişi için tüm bu kazanımlar kişisel gelişime ivme kazandırarak, onların geleceklerine pencere açar ve yön verir.

- Haftada 1 gün 1 ders yan flüt eğitimi

- Haftada 1 gün 1 ders grup halinde zorunlu solfej eğitimi

- Solfej eğitimi ilkokul 2. sınıf itibariyle verilmektedir.