YARATICI DRAMA

İZMİT SANAT MERKEZİ

Oyun, tiyatro ya da dramatizasyon ile karıştırılmaması gereken yaratıcı drama; herhangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama vb tiyatro tekniklerinden faydalanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır.

Yaratıcı drama çalışmaları, yaşayarak ve duyu organlarının mümkün olduğunca fazlasına seslenme ilkesiyle gerçekleştirilir.

Okul öncesi ve okul çağı yaşlarından başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama, yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanır. Çalışmalarda yaşanmış bir olay, bir gazete haberi, fıkra, bir metin, katılımcının yaşına ve yaşama ortamına uygun biçimde canlandırılır. Dolayısıyla tüm eğitim basamaklarında, uygun teknikler kullanıldığı takdirde yaratıcı drama kalıcı öğrenme sağlar.

Yaratıcı drama ortamıyla, çocuğun yaratıcılığını geliştirmek, oynayarak kendisini ifade etmesini sağlamak, iletişim becerilerini geliştirerek, insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, özgür düşünceli, hoşgörülü, saygılı ve demokratik kişilik özelliklerine sahip bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Yaratıcı drama süreci bir lider ya da eğitmen eşliğinde ve yapılacak çalışmanın amacına, grubun yapısına uygun bir mekânda gerçekleştirilir. Bir yaratıcı drama çalışması hazırlık-ısınma, canlandırma, değerlendirme-tartışma süreçlerinden oluşur.

- 5-6 yaş, 7-8-9 yaş, 10-11 yaş ve 12-14 yaş arası gruplar

- Yeterli katılım olması durumunda çalışanlarına yatırım yapıp olumlu gelişim sağlamak isteyen kurumların yanı sıra yetişkinler için bireysel Yaratıcı Drama Atölyeleri de düzenlenmektedir.

- Hayal gücü, yaratıcılık ve estetik gelişim sağlar.

- Bireysel farkındalık, özsaygı ve sorumluluk duygusu artar.

- Fikir ve duyguları ifade edebilme yeteneği geliştikçe içe kapanıklıktan kurtulmayı sağlar.

- Empati becerisi gelişir.

- Olayları değerlendirme ve eleştirel düşünme yeteneği gelişir.

- Konuşma ve dinleme becerileri gelişir.

- İletişim, sosyal gelişim ve değer yargıları gelişir.

- Bireysel ve birlikte çalışma, birey ve/veya grup planlaması, bireysel ve/veya grupla karar verme, bireysel ve/veya grupla yeni çözümler üretme yeteneğini geliştirir.

- 11-14 yaş arası gruplarda tiyatro teknikleri daha ağırlıklı kullanılmakta, katılımcılara sahne performansı sergileme imkânı sunulur.

- Bir tam sezonu devamsızlık şartlarına uygun olarak tamamlayanlara T.C. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Yaratıcı Drama Katılım Belgesi verilir.

- Seviye ve yaşlara göre ayrılmış 15’er kişilik gruplarla eğitim şansı sunulur.

- 8 ay (4’er aylık 2 paket)

- En az bir 4 aylık paketin tamamlanması tavsiye edilir.

Tufan Serezli